Son Dakika

  En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

  Ünal Aysal iki yıldızı resmen açıkladı! Transfer...

  Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ay­sal, trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di. "Bu genç­leş­tir­me ope­ras­yo­nu­nu uzun sü­re­dir dü­şü­nü­yor­duk. İn­şal­lah her şey plan­la­dı­ğı­mız gi­bi ola­cak" de­di.
  Haber Giriş Tarihi: 31.01.2014 09:17
  Haber Güncellenme Tarihi: 31.01.2014 07:18
  https://www.fotospor.com
  kapak resmi

  Ara trans­fer dö­ne­mi­nin tar­tış­ma­sız en hız­lı ku­lü­bü olan Ga­la­ta­sa­ray, ter­cih et­ti­ği oyun­cu­lar­la ge­le­cek adı­na cid­di bir ya­tı­rım yap­tı. Çok sa­yı­da genç is­mi kad­ro­ya ka­tan Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­ti­min bu stra­te­ji­si ta­raf­tar­lar ara­sın­da da mem­nu­ni­yet­le kar­şı­lan­dı. Ni­te­kim Cim­bom son 2 se­zo­nu şam­pi­yon ola­rak ta­mam­la­ma­sı­na rağ­men ta­kım­da­ki bir­çok fut­bol­cu­nun ar­tık ka­ri­ye­ri­nin son dö­nem­le­ri­ne adım at­mış ol­ma­sı ca­mi­ada en­di­şe­le­re ne­den olu­yor­du. Ta­kım kad­ro­ya ka­tı­lan 9 ye­ni isim­le bir an­da bam­baş­ka bir kim­li­ğe ka­vu­şur­ken Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ku­lü­bün baş­ka­nı Ünal Ay­sal adım­la­rını ta­ma­men plan­lı bir şe­kil­de at­tık­la­rı­nı söy­le­di.

  Genç­leş­tir­me ope­ras­yo­nu­nun uzun sü­re­dir gün­dem­le­rin­de ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Ay­sal "Dev­re ara­sın­da trans­fer açı­sın­dan ol­duk­ça yo­ğun bir sü­reç ya­şa­dık. İn­şal­lah her şey is­te­di­ği­miz ve plan­la­dı­ğı­mız gi­bi ola­cak" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ay­sal, ya­ban­cı sto­per ara­yış­la­rın­da isim­le­ri ge­çen Cag­li­ari'li Da­vi­de As­to­ri ve İn­ter'li Ra­nocc­hi­a ko­nu­sun­da ise ça­lış­ma­la­rın sür­dü­ğü­nü, gö­rüş­me­le­rin ne­ti­ce­len­me­si­nin ya­kın ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di.

  Yorum Ekle
  Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
  Yorumlar