Son Dakika

  En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

  Galatasaray'dan sürpriz bir hamle!

  Ga­la­ta­sa­ray Spor­tif Ko­or­di­na­tö­rü Bü­lent Tu­lun yıl­lık 3,5 mil­yon eu­ro is­te­yen Chel­se­a’nin Ga­na­lı or­ta sa­ha oyun­cu­su Es­si­en için gi­ri­şim­de bu­lun­du. Me­na­jer Pi­ve­te­au, 32 ya­şın­da­ki futbolcusunun gö­rü­şü­nü al­mak için sü­re is­te­di.
  Haber Giriş Tarihi: 05.01.2014 09:05
  Haber Güncellenme Tarihi: 05.01.2014 09:57
  https://www.fotospor.com
  kapak resmi

  Ga­la­ta­sa­ray’da, mev­cut kad­ro­da­ki ya­ban­cı fut­bol­cu­la­rın gön­de­ril­me­si­ne bağ­lı ola­rak önem­li ya­ban­cı fut­bol­cu­la­rın trans­fe­ri gün­de­me ge­li­yor. Bun­lar­dan bir ta­ne­si de Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar’ın Devler Li­gi 2. tu­run­da­ki ra­ki­bi Chel­se­a’nin de­ne­yim­li oyun­cu­su 32 ya­şın­da­ki or­ta sa­ha oyun­cu­su Mic­ha­el Es­si­en

  İhtimal düşük ama...

  Tek­nik Di­rek­tör Man­ci­ni, çok yön­lü, ge­rek­ti­ğin­de Sel­çuk ve Me­lo’ya eş­lik ede­bi­le­cek; or­ta sa­ha­da ve sa­vun­ma­nın önün­de oy­na­ya­bi­le­cek bir oyu­cu ta­lep et­miş­ti. Baş­kan Ünal Ay­sal’ın spor­tif da­nış­ma­nı ve kulü­bün spor­tif ko­or­di­na­tö­rü Bü­lent Tu­lun da bu­nun  üze­ri­ne Es­si­en’e tek­lif­te bu­lun­du.  Tu­lun, tec­rü­be­li oyun­cu­nun me­na­je­ri Pi­ve­te­au’yu ara­dı ve Essien is­te­di­ği yıl­lık 3.5 mil­yon eu­royu öde­ye­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. 

  Pi­ve­te­au, Bugün’e yap­tı­ğı açık­la­ma­da  Tu­lun’la olan gö­rüş­me­si­ni doğ­ru­la­dı. Tu­lun, Pi­ve­te­au’yla yap­tı­ğı gö­rüş­me­de “Baş­kan Ay­sal da ya­nım­da, Es­si­en’i is­ti­yo­ruz’’ de­di. Pi­ve­te­au ise bu­nun üze­ri­ne fut­bol­cu­suy­la gö­rü­şüp, ha­ber ver­mek için Tu­lun’dan sü­re is­te­di. An­cak Ga­la­ta­sa­ray’da söz ko­nu­su böl­ge­de­ki faz­la se­çe­nek­le­rin ol­ma­sı ve ya­ban­cı sa­yı­sın­da­ki kı­sıt­la­ma ne­de­niy­le bu trans­fe­rin ger­çek­leş­me ih­ti­ma­li­nin bir hay­li az ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.

  Yorum Ekle
  Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
  Yorumlar