Galatasaray, Alex Telles'in alternatini bile buldu!

Aslan, Tel­les trans­fe­rin­de ya­şa­na­bi­le­cek bir ak­si­lik­te ro­ta­yı İtal­ya’ya çe­vi­re­cek. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar, İn­ter Mi­lan’da for­ma şan­sı bu­la­ma­yan Uru­gu­ay­lı sa­vun­ma­cı­yı se­zon so­nu­na ka­dar ki­ra­la­ya­cak.

15 Ocak 2014 Çarşamba 10:11 - Güncelleme: 15 Ocak 2014 Çarşamba 10:11

Ga­la­ta­sa­ray’da tek­nik di­rek­tör Ro­ber­to Man­ci­ni’nin mut­la­ka trans­fer ya­pıl­ma­lı de­di­ği sol bek mev­ki­i için Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ida­re­ci­ler çok önem­li bir al­ter­na­tif da­ha üret­ti. Telles konusunda yaşananlar nedeniyle Ga­la­ta­sa­ray’ın bir baş­ka La­tin Ame­ri­ka­lı sol bek­le te­mas kur­ma­sı­na ne­den ol­du. Aslan’ın gün­de­min­de In­ter’de for­ma gi­yen Alvaro Daniel Pe­re­ira Bar­ra­gan var. Uru­gu­ay­lı fut­bol­cu­nun tem­sil­ci­si Ga­la­ta­sa­ray’la In­ter Mi­lan ara­sın­da trans­fer için bir çö­züm bul­du. Bu­na gö­re Pe­re­ira, se­zon so­nu­na ka­dar ki­ra­lık ola­rak Ga­la­ta­sa­ray’a ge­le­cek ve Cimbom bu­nun için her­han­gi bir be­del öde­me­ye­cek.

Maliyetinin düşük olması avantaj

Ba­şa­rı­lı oyun­cu ise ya­rım dö­nem­lik 900 bin eu­ro­ya oy­na­ma­ya ra­zı ol­du. In­ter, ya­pı­la­cak an­laş­ma­da se­zon so­nu için 6.5 mil­yon eu­ro sa­tın al­ma op­si­yo­nu koy­mak is­ti­yor. Ga­la­ta­sa­ray ise bu ra­ka­mı da­ha aşa­ğı­ya çek­me­yi plan­lı­yor. In­ter’de sü­rek­li for­ma şan­sı bu­la­ma­dı­ğı için hu­zur­suz olan Pe­re­ira, ay­rıl­mak is­ti­yor. Bu ger­çe­ğe ka­yıt­sız kal­ma­yan In­ter­li yet­ki­li­le­rin sa­tın alma be­de­li ko­nu­sun­da in­di­rim yap­ma­sı bek­le­ni­yor. Ma­li­yet­le­ri­nin, Tel­les’ten da­ha dü­şük ol­ma­sı; da­ha da önem­li­si Av­ru­pa tec­rü­be­si­nin üst dü­zey­de ol­ma­sı 28 ya­şın­da­ki oyun­cu­yu Ga­la­ta­sa­ray’a da­ha çok yak­laş­tı­rı­yor.Günün Videosu

Şenol Güneş'ten maç sonu açıklamaları

Aleyna Tilki isyan etti! Ebeveynler yargılansın...
Aleyna Tilki isyan etti! Ebeveynler yargılansın...

Aleyna Tilki isyan etti! Ebeveynler yargılansın...

Erik ten Hag'dan Jadon Sancho'ya dönüş fırsatı: Kaderin senin elinde
Erik ten Hag'dan Jadon Sancho'ya dönüş fırsatı: Kaderin senin elinde

Erik ten Hag'dan Jadon Sancho'ya dönüş fırsatı: Kaderin senin elinde

Filenin Sultanları’nın bayrağı köprülere asıldı
Filenin Sultanları’nın bayrağı köprülere asıldı

Filenin Sultanları’nın bayrağı köprülere asıldı

Parası bol aklı futbol Prens Selman coştu: Yola devam
Parası bol aklı futbol Prens Selman coştu: Yola devam

Parası bol aklı futbol Prens Selman coştu: Yola devam

İşte Real Madrid'de mide bulandırıcı rezalete karışan 4 futbolcu
İşte Real Madrid'de mide bulandırıcı rezalete karışan 4 futbolcu

İşte Real Madrid'de mide bulandırıcı rezalete karışan 4 futbolcu

Ağızlarından b.k kelimesi düşmüyor! FC B.kenhagen
Ağızlarından b.k kelimesi düşmüyor! FC B.kenhagen

Ağızlarından b.k kelimesi düşmüyor! FC B.kenhagen

Montella'nın ilk rakibi Nagelsmann! Kenan Yıldız için kapışacaklar
Montella'nın ilk rakibi Nagelsmann! Kenan Yıldız için kapışacaklar

Montella'nın ilk rakibi Nagelsmann! Kenan Yıldız için kapışacaklar

Dursun Özbek dava arkadaşlarına seslendi! Hem yerdi hem sahip çıktı
Dursun Özbek dava arkadaşlarına seslendi! Hem yerdi hem sahip çıktı

Dursun Özbek dava arkadaşlarına seslendi! Hem yerdi hem sahip çıktı

Murat Ülker&Acun Ilıcalı AŞ! Premier Lig yürüyüşü başladı
Murat Ülker&Acun Ilıcalı AŞ! Premier Lig yürüyüşü başladı

Murat Ülker&Acun Ilıcalı AŞ! Premier Lig yürüyüşü başladı

Brezilya’yı da pistten alalım! Filenin Sultanları Paris'e selam çaktı
Brezilya’yı da pistten alalım! Filenin Sultanları Paris'e selam çaktı

Brezilya’yı da pistten alalım! Filenin Sultanları Paris'e selam çaktı

Şeytan azapta gerek! Satar mısınız Fred'i! Fenerbahçe adamı ağlatır
Şeytan azapta gerek! Satar mısınız Fred'i! Fenerbahçe adamı ağlatır

Şeytan azapta gerek! Satar mısınız Fred'i! Fenerbahçe adamı ağlatır

Ağla ağla! Bu kafayla çok ağlarsın! Club Brugge kaptanı mızmızlandı
Ağla ağla! Bu kafayla çok ağlarsın! Club Brugge kaptanı mızmızlandı

Ağla ağla! Bu kafayla çok ağlarsın! Club Brugge kaptanı mızmızlandı

'Aeroplanino' Montella'ya hoşgeldin
'Aeroplanino' Montella'ya hoşgeldin

'Aeroplanino' Montella'ya hoşgeldin

Konferans Ligi'nde sular durulmadı! Önce Beşiktaş sonra Fiorentina
Konferans Ligi'nde sular durulmadı! Önce Beşiktaş sonra Fiorentina

Konferans Ligi'nde sular durulmadı! Önce Beşiktaş sonra Fiorentina

Benfica’dan Oosterwolde sürprizi! Nordsjaeland maçına geldiler
Benfica’dan Oosterwolde sürprizi! Nordsjaeland maçına geldiler

Benfica’dan Oosterwolde sürprizi! Nordsjaeland maçına geldiler

Şenol Güneş tamam dese, Mert Günok az daha satılıyordu
Şenol Güneş tamam dese, Mert Günok az daha satılıyordu

Şenol Güneş tamam dese, Mert Günok az daha satılıyordu

Fenerbahçe’nin en büyük balonu Samatta! 1 golü 2 milyon 450 bin euro
Fenerbahçe’nin en büyük balonu Samatta! 1 golü 2 milyon 450 bin euro

Fenerbahçe’nin en büyük balonu Samatta! 1 golü 2 milyon 450 bin euro