Son Dakika

  En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

  Galatasaray, Alex Telles'in alternatini bile buldu!

  Aslan, Tel­les trans­fe­rin­de ya­şa­na­bi­le­cek bir ak­si­lik­te ro­ta­yı İtal­ya’ya çe­vi­re­cek. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar, İn­ter Mi­lan’da for­ma şan­sı bu­la­ma­yan Uru­gu­ay­lı sa­vun­ma­cı­yı se­zon so­nu­na ka­dar ki­ra­la­ya­cak.
  Haber Giriş Tarihi: 15.01.2014 10:11
  Haber Güncellenme Tarihi: 15.01.2014 08:11
  https://www.fotospor.com
  kapak resmi

  Ga­la­ta­sa­ray’da tek­nik di­rek­tör Ro­ber­to Man­ci­ni’nin mut­la­ka trans­fer ya­pıl­ma­lı de­di­ği sol bek mev­ki­i için Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ida­re­ci­ler çok önem­li bir al­ter­na­tif da­ha üret­ti. Telles konusunda yaşananlar nedeniyle Ga­la­ta­sa­ray’ın bir baş­ka La­tin Ame­ri­ka­lı sol bek­le te­mas kur­ma­sı­na ne­den ol­du. Aslan’ın gün­de­min­de In­ter’de for­ma gi­yen Alvaro Daniel Pe­re­ira Bar­ra­gan var. Uru­gu­ay­lı fut­bol­cu­nun tem­sil­ci­si Ga­la­ta­sa­ray’la In­ter Mi­lan ara­sın­da trans­fer için bir çö­züm bul­du. Bu­na gö­re Pe­re­ira, se­zon so­nu­na ka­dar ki­ra­lık ola­rak Ga­la­ta­sa­ray’a ge­le­cek ve Cimbom bu­nun için her­han­gi bir be­del öde­me­ye­cek.

  Maliyetinin düşük olması avantaj

  Ba­şa­rı­lı oyun­cu ise ya­rım dö­nem­lik 900 bin eu­ro­ya oy­na­ma­ya ra­zı ol­du. In­ter, ya­pı­la­cak an­laş­ma­da se­zon so­nu için 6.5 mil­yon eu­ro sa­tın al­ma op­si­yo­nu koy­mak is­ti­yor. Ga­la­ta­sa­ray ise bu ra­ka­mı da­ha aşa­ğı­ya çek­me­yi plan­lı­yor. In­ter’de sü­rek­li for­ma şan­sı bu­la­ma­dı­ğı için hu­zur­suz olan Pe­re­ira, ay­rıl­mak is­ti­yor. Bu ger­çe­ğe ka­yıt­sız kal­ma­yan In­ter­li yet­ki­li­le­rin sa­tın alma be­de­li ko­nu­sun­da in­di­rim yap­ma­sı bek­le­ni­yor. Ma­li­yet­le­ri­nin, Tel­les’ten da­ha dü­şük ol­ma­sı; da­ha da önem­li­si Av­ru­pa tec­rü­be­si­nin üst dü­zey­de ol­ma­sı 28 ya­şın­da­ki oyun­cu­yu Ga­la­ta­sa­ray’a da­ha çok yak­laş­tı­rı­yor.

  Yorum Ekle
  Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
  Yorumlar