Son Dakika

  En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

  Yılmaz Vural'ı da geçtiler!

  Tek­nik di­rek­tör Sa­met Ay­ba­ba, lig­de 517 maç oy­na­ya­rak 515 kar­şı­laş­ma­ya çı­kan Yıl­maz Vu­ral'dan zir­ve­yi al­dı. An­cak Vu­ral alt lig­ler­le be­ra­ber top­lam 684 maç de­ne­yi­mi ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Ben ken­dim­le ya­rı­şı­yo­rum. Ama Ay­ba­ba da kar­de­şi­miz” de­di.
  Haber Giriş Tarihi: 01.01.2014 08:42
  Haber Güncellenme Tarihi: 01.01.2014 06:42
  https://www.fotospor.com
  kapak resmi

  Sü­per Lig'de en faz­la kar­şı­laş­ma­ya çı­kan isim Yıl­maz Vu­ral'dı. 515 kar­şı­laş­may­la bu un­va­nı uzun sü­re ko­ru­yan Vu­ral'ı Sa­met Ay­ba­ba ya­kın­dan ta­kip edi­yor­du. An­cak Me­di­cal Park An­tal­ya'da gö­rev ya­pan Sa­met Ay­ba­ba, mes­lek­ta­şı­nı geç­me­yi ba­şar­dı.  517'nci kar­şı­laş­ma­sı­na geç­ti­ği­miz pa­zar gü­nü Trab­zons­por kar­şı­sın­da çı­kan Ay­ba­ba, Vu­ral'dan al­dı­ğı li­der­li­ği ile­ri­ye ta­şı­ma fır­sa­tı­nı sür­dü­rü­yor.

  Böyle hocalar mutlu eder

  En faz­la lig ma­çı­na çık­ma un­va­nı Ay­ba­ba'ya ge­çen Yıl­maz Vu­ral, bu­na kar­şın alt lig­ler­de yö­net­ti­ği ta­kım­lar­la bir­lik­te top­lam maç sa­yı­sı­nın 684 ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek "Re­kor hâ­lâ ben­de" de­di. Sa­met Ay­ba­ba'nın alt lig de­ne­yi­miy­le bir­likte top­lam maç sayı­sı­nın 588 ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı "As­lı­na ba­kar­sa­nız ben baş­ka­sıy­la de­ğil ken­dim­le ya­rı­şı­yo­rum. Ama Sa­met Ay­ba­ba da bi­zim kar­de­şi­miz. Tür­ki­ye'de böy­le önem­li ho­ca­la­rın ol­ma­sı bi­zi mut­lu eder" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

  Yorum Ekle
  Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
  Yorumlar