Son Dakika

  En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

  Yok artık Fenerbahçe!

  Fut­bol­cu­lar id­man ma­çın­da 90 da­ki­ka­lık efo­ru 40 da­ki­ka­ya sığ­dır­dı. Bu ve­ri tek­nik di­rek­tör Ya­nal'ı şaş­kı­na çe­vir­di. An­cak Alan­ya kar­şı­sın­da­ki gra­fik dü­şün­dür­dü
  Haber Giriş Tarihi: 13.01.2014 08:02
  Haber Güncellenme Tarihi: 13.01.2014 06:03
  https://www.fotospor.com
  kapak resmi

  Fe­ner­bah­çeli fut­bol­cu­la­rın id­man­da gös­ter­dik­le­ri müt­hiş per­for­mans Alan­ya ma­çı­na yan­sı­ma­yın­ca, tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal’ın mo­ra­li­ni boz­du.

  Ön­ce­ki gün ak­şam ya­pı­lan an­tren­man­da 3 gru­ba ay­rı­lan oyun­cu­lar 5'e 2 top kap­ma ve pas ça­lış­ma­sı ya­pıp, tam sa­ha­da tak­tik ağır­lık­lı çift ka­le maç­la id­ma­nı ta­mam­la­dı.

  Fa­kat dik­kat çe­ken bir de­tay var­dı: 40 da­ki­ka­lık çift ka­le tak­tik an­tren­man­da­ki sprint (kı­sa me­sa­fe ko­şu­su) sa­yı­la­rı­nın ve yük­sek şid­det­li ko­şu me­sa­fe­le­ri­nin, 90 da­ki­ka­lık an­tren­ma­na eşit ol­du­ğu tes­pit edil­di. Ya­ni fut­bol­cu­lar 40 da­ki­ka­da 90 da­ki­ka­lık per­for­mans or­ta­ya koy­du! Tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal bu ge­liş­me ne­de­niy­le fut­bol­cu­la­rı­na te­şek­kür et­ti. Ve­ri­ler Ya­nal'ı bi­le şaş­kı­na çe­vir­di.

  Tec­rü­be­li tek­nik ada­mın mev­cut gi­di­şat­tan çok mem­nun ol­du­ğu kay­de­dil­di. Bu­nun üze­ri­ne Ya­nal, jest ola­rak dün sa­bah ya­pıl­ma­sı plan­la­nan an­tren­ma­nı ip­tal et­ti. An­cak dün oy­na­na­n A­lan­yas­por ma­çın­da bu ve­ri­le­rin sa­ha­ya yan­sı­ma­ma­sı ba­şa­rı­lı ça­lış­tı­rı­cı­nın mo­ra­li­ni boz­du.

  Yorum Ekle
  Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
  Yorumlar