'Fenerbahçe'ye sıcak bakıyoruz'

Slo­ven oyun­cu­nun tem­sil­ci­si Ruh­na­u, Ka­nar­ya’nın il­gi­sin­den mem­nun ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Ken­di­le­riy­le te­ma­sa ge­çil­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek “Fut­bol­cum Fe­ner­bah­çe’ye sı­cak ba­kı­yor” de­di.

3 Ocak 2014 Cuma 08:36 - Güncelleme: 3 Ocak 2014 Cuma 08:36

Spor To­to Sü­per Lig’de ilk ya­rı­nın so­na er­me­siy­le bir­lik­te bir­çok ta­kım trans­fer ta­ar­ru­zu­na gi­ri­şir­ken li­der Fe­ner­bah­çe’den kad­ro tak­vi­ye­si­nin ge­le­cek se­zo­na bı­ra­kıl­dı­ğı yö­nün­de açık­la­ma­lar gel­di. An­cak Sa­rı-La­ci­vert­li  ku­lü­bün or­ta sa­ha böl­ge­si için bir sür­pri­ze im­za ata­rak ocak ayın­da bom­ba­yı pat­la­ta­bi­le­ce­ği de ko­nu­şul­ma­ya baş­lan­dı.  Gün­de­me ge­len isim­ler ise Red Bull Salz­burg’lu Ke­vin Kampl ve Wolf­sburg’lu Die­go Ri­bas.

Dikkat çeken tweet

Fe­ner­bah­çe yö­ne­ti­ci­si Ömer Te­mel­li’nin, dün Twit­ter’da ta­raf­tar­lar­la yap­tı­ğı dik­kat çe­ki­ci soh­bet de trans­fer ya­pı­la­ca­ğı iz­le­ni­mi­ni kuv­vet­len­dir­di. Te­mel­li, bir ta­raf­ta­rın “Ge­çen se­ne ele­di­ği­miz Salz­burg’da Kevin Kampl di­ye bir fut­bol­cu var. Tam la­zım olan oyun­cu”  yo­ru­mu­na, “Doğ­ru” di­ye­rek onay ver­di.Bugün’e ko­nu­şan Slo­ven orta saha oyuncusunun me­na­je­ri Mic­ha­el Ruh­na­u ise Te­mel­li’nin taraftara verdiği bu yanıtı de­ğer­len­dir­di ve “Bi­zim için gü­zel bir olay. Fa­kat he­nüz bi­zim­le te­ma­sa ge­çen ol­ma­dı. Fe­ner­bah­çe’yi bek­li­yo­ruz” de­di ve bir an­lam­da Fe­ner­bah­çe ile her an gö­rü­şe­bi­le­cek­le­ri­ni ve bu yön­de­ki is­tek­le­ri­ni di­le ge­tir­di.

Kadıköy etkiledi

Sa­rı-La­ci­vert­li­le­r’in ön­ce­lik­le Slo­ven fut­bol­cu­nun ku­lü­bü Red Bull Salz­burg ile gö­rüş­me­si­ ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Ruh­na­u, “On­lar ku­lüp­le te­ma­sa geç­tik­ten son­ra biz dev­re­ye gi­re­ce­ğiz. Fut­bol­cum, Fe­ner­bah­çe’ye sı­cak ba­kı­yor. Se­zon ba­şın­da Av­ru­pa Li­gi ön ele­me­sin­de oy­na­nan maç­ta Ka­dı­köy’ün at­mos­fe­rin­den çok et­ki­len­di” der­ken “Bu trans­fer ocak ayın­da da, ha­zi­ran ayın­da da ger­çek­le­şe­bi­lir. Ta­ri­hi Fe­ner­bah­çe be­lir­ler” ek­le­me­si­ni yap­tı.

Yanal’ın da gözdesi

Kampl  geçen sezona Almanya ekibi Aalen’de başlamış ancak 3 maç sonra Salzburg’a transfer olmuştu. Avusturya ekibinde etkileyici bir grafik çizen 23 yaşındaki genç orta saha, çıktığı 69 resmi  maçta 17 gol, 31 asistle oynadı. İki ayağını da etkili kullanan Sloven yıldız orta sahanın so- lunda da görev alabiliyor. Kanarya’nın radarındaki Kampl’ı özellikle teknik direktör Ersun Yanal çok istiyor. Tecrübeli hocanın scout ekibi de uzun süredir oyuncuyu gözlem altında tutuyor.

Temelli’den şaşırtan yorum

Ömer Te­mel­li, Kampl yo­ru­mu­nun ya­nı sı­ra Fe­ner­bah­çe’nin UE­FA’dan al­dı­ğı 2 yıl­lık men ce­zası ile il­gi­li de Twit­ter’dan il­ginç me­saj­lar yol­la­dı. Sarı-Lacivertli bir ta­raf­ta­rın “Av­ru­pa kupalarına gelecek sezon git­me şan­sı­mız var mı” so­ru­su­na Te­mel­li “Evet” ya­nı­tı­nı ve­re­rek kafa karıştırdı. Te­mel­li’nin cevabı yönetimin cezanın kaldırılması yönünde UE­FA nez­din­de ye­ni bir atak baş­la­ta­ca­ğı yo­rum­la­rı­na yol açtı.Günün Videosu

İsmail Kartal: Tam olmaya doğru gidiyoruz

Kim Kardashian göğüslerini zar zor kapatan minicik iç çamaşırıyla poz verdi
Kim Kardashian göğüslerini zar zor kapatan minicik iç çamaşırıyla poz verdi

Kim Kardashian göğüslerini zar zor kapatan minicik iç çamaşırıyla poz verdi

Galatasaray sınıf atlattı! Ülke puanında uçuyoruz
Galatasaray sınıf atlattı! Ülke puanında uçuyoruz

Galatasaray sınıf atlattı! Ülke puanında uçuyoruz

Galatasaray reytingleri parçaladı
Galatasaray reytingleri parçaladı

Galatasaray reytingleri parçaladı

Kahramanlar yurda döndü! Buruk'un Aslanları İstanbul'da
Kahramanlar yurda döndü! Buruk'un Aslanları İstanbul'da

Kahramanlar yurda döndü! Buruk'un Aslanları İstanbul'da

Zaha zaferi İngiliz TV’sine değerlendirdi! Ali Koç’a mesaj gönderdi
Zaha zaferi İngiliz TV’sine değerlendirdi! Ali Koç’a mesaj gönderdi

Zaha zaferi İngiliz TV’sine değerlendirdi! Ali Koç’a mesaj gönderdi

Ertuğrul Doğan açıkladı! “Abdullah Avcı’ya kapılar açık”
Ertuğrul Doğan açıkladı! “Abdullah Avcı’ya kapılar açık”

Ertuğrul Doğan açıkladı! “Abdullah Avcı’ya kapılar açık”

Eşi Nevbahar Koç’dan Başkan Ali Koç’a destek! “Her zaman arkasındayız”
Eşi Nevbahar Koç’dan Başkan Ali Koç’a destek! “Her zaman arkasındayız”

Eşi Nevbahar Koç’dan Başkan Ali Koç’a destek! “Her zaman arkasındayız”

Erik Ten Hag basın toplantısında itiraf etti! Kurşunlardan bahsetti
Erik Ten Hag basın toplantısında itiraf etti! Kurşunlardan bahsetti

Erik Ten Hag basın toplantısında itiraf etti! Kurşunlardan bahsetti

Galatasaray çaktı! Manchester soyunma odası dağıldı! Eriksen açıkladı
Galatasaray çaktı! Manchester soyunma odası dağıldı! Eriksen açıkladı

Galatasaray çaktı! Manchester soyunma odası dağıldı! Eriksen açıkladı

Hojlund isyan etti! “Ben attım defans hemen gol yedi”
Hojlund isyan etti! “Ben attım defans hemen gol yedi”

Hojlund isyan etti! “Ben attım defans hemen gol yedi”

Jean Onana’yı merak edenler buraya! Güneş kararını verdi
Jean Onana’yı merak edenler buraya! Güneş kararını verdi

Jean Onana’yı merak edenler buraya! Güneş kararını verdi

Alex De Souza’nın ruhu Fenerbahçe’de! İrfan Can’ı böyle uçurdu
Alex De Souza’nın ruhu Fenerbahçe’de! İrfan Can’ı böyle uçurdu

Alex De Souza’nın ruhu Fenerbahçe’de! İrfan Can’ı böyle uçurdu

Mauro Icardi: Futbolu bırakmaya hazırım! Wanda Nara itiraf etti!
Mauro Icardi: Futbolu bırakmaya hazırım! Wanda Nara itiraf etti!

Mauro Icardi: Futbolu bırakmaya hazırım! Wanda Nara itiraf etti!

Fikret Orman dönüyor! Milli arada başkan adaylığını açıklayacak
Fikret Orman dönüyor! Milli arada başkan adaylığını açıklayacak

Fikret Orman dönüyor! Milli arada başkan adaylığını açıklayacak

Emre Mor da yanlış tedavi kurbanı! Ne zaman döneceği sır
Emre Mor da yanlış tedavi kurbanı! Ne zaman döneceği sır

Emre Mor da yanlış tedavi kurbanı! Ne zaman döneceği sır

Skrtel'den Ali Koç itirafı! 'Geldi! Her şey değişti! Trnava bizi yendi'
Skrtel'den Ali Koç itirafı! 'Geldi! Her şey değişti! Trnava bizi yendi'

Skrtel'den Ali Koç itirafı! 'Geldi! Her şey değişti! Trnava bizi yendi'

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a şok!
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a şok!

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a şok!

Zaha’yı Galatasaray’a yakıştıramadı! 'Daha büyük kulüpte olmalıydı'
Zaha’yı Galatasaray’a yakıştıramadı! 'Daha büyük kulüpte olmalıydı'

Zaha’yı Galatasaray’a yakıştıramadı! 'Daha büyük kulüpte olmalıydı'