Son Dakika

  En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

  ''Fenerbahçe'ye sıcak bakıyoruz''

  Slo­ven oyun­cu­nun tem­sil­ci­si Ruh­na­u, Ka­nar­ya’nın il­gi­sin­den mem­nun ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Ken­di­le­riy­le te­ma­sa ge­çil­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek “Fut­bol­cum Fe­ner­bah­çe’ye sı­cak ba­kı­yor” de­di.
  Haber Giriş Tarihi: 03.01.2014 08:35
  Haber Güncellenme Tarihi: 03.01.2014 06:36
  https://www.fotospor.com
  kapak resmi

  Spor To­to Sü­per Lig’de ilk ya­rı­nın so­na er­me­siy­le bir­lik­te bir­çok ta­kım trans­fer ta­ar­ru­zu­na gi­ri­şir­ken li­der Fe­ner­bah­çe’den kad­ro tak­vi­ye­si­nin ge­le­cek se­zo­na bı­ra­kıl­dı­ğı yö­nün­de açık­la­ma­lar gel­di. An­cak Sa­rı-La­ci­vert­li  ku­lü­bün or­ta sa­ha böl­ge­si için bir sür­pri­ze im­za ata­rak ocak ayın­da bom­ba­yı pat­la­ta­bi­le­ce­ği de ko­nu­şul­ma­ya baş­lan­dı.  Gün­de­me ge­len isim­ler ise Red Bull Salz­burg’lu Ke­vin Kampl ve Wolf­sburg’lu Die­go Ri­bas.

  Dikkat çeken tweet

  Fe­ner­bah­çe yö­ne­ti­ci­si Ömer Te­mel­li’nin, dün Twit­ter’da ta­raf­tar­lar­la yap­tı­ğı dik­kat çe­ki­ci soh­bet de trans­fer ya­pı­la­ca­ğı iz­le­ni­mi­ni kuv­vet­len­dir­di. Te­mel­li, bir ta­raf­ta­rın “Ge­çen se­ne ele­di­ği­miz Salz­burg’da Kevin Kampl di­ye bir fut­bol­cu var. Tam la­zım olan oyun­cu”  yo­ru­mu­na, “Doğ­ru” di­ye­rek onay ver­di.Bugün’e ko­nu­şan Slo­ven orta saha oyuncusunun me­na­je­ri Mic­ha­el Ruh­na­u ise Te­mel­li’nin taraftara verdiği bu yanıtı de­ğer­len­dir­di ve “Bi­zim için gü­zel bir olay. Fa­kat he­nüz bi­zim­le te­ma­sa ge­çen ol­ma­dı. Fe­ner­bah­çe’yi bek­li­yo­ruz” de­di ve bir an­lam­da Fe­ner­bah­çe ile her an gö­rü­şe­bi­le­cek­le­ri­ni ve bu yön­de­ki is­tek­le­ri­ni di­le ge­tir­di.

  Kadıköy etkiledi

  Sa­rı-La­ci­vert­li­le­r’in ön­ce­lik­le Slo­ven fut­bol­cu­nun ku­lü­bü Red Bull Salz­burg ile gö­rüş­me­si­ ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Ruh­na­u, “On­lar ku­lüp­le te­ma­sa geç­tik­ten son­ra biz dev­re­ye gi­re­ce­ğiz. Fut­bol­cum, Fe­ner­bah­çe’ye sı­cak ba­kı­yor. Se­zon ba­şın­da Av­ru­pa Li­gi ön ele­me­sin­de oy­na­nan maç­ta Ka­dı­köy’ün at­mos­fe­rin­den çok et­ki­len­di” der­ken “Bu trans­fer ocak ayın­da da, ha­zi­ran ayın­da da ger­çek­le­şe­bi­lir. Ta­ri­hi Fe­ner­bah­çe be­lir­ler” ek­le­me­si­ni yap­tı.

  Yanal’ın da gözdesi

  Kampl  geçen sezona Almanya ekibi Aalen’de başlamış ancak 3 maç sonra Salzburg’a transfer olmuştu. Avusturya ekibinde etkileyici bir grafik çizen 23 yaşındaki genç orta saha, çıktığı 69 resmi  maçta 17 gol, 31 asistle oynadı. İki ayağını da etkili kullanan Sloven yıldız orta sahanın so- lunda da görev alabiliyor. Kanarya’nın radarındaki Kampl’ı özellikle teknik direktör Ersun Yanal çok istiyor. Tecrübeli hocanın scout ekibi de uzun süredir oyuncuyu gözlem altında tutuyor.

  Temelli’den şaşırtan yorum

  Ömer Te­mel­li, Kampl yo­ru­mu­nun ya­nı sı­ra Fe­ner­bah­çe’nin UE­FA’dan al­dı­ğı 2 yıl­lık men ce­zası ile il­gi­li de Twit­ter’dan il­ginç me­saj­lar yol­la­dı. Sarı-Lacivertli bir ta­raf­ta­rın “Av­ru­pa kupalarına gelecek sezon git­me şan­sı­mız var mı” so­ru­su­na Te­mel­li “Evet” ya­nı­tı­nı ve­re­rek kafa karıştırdı. Te­mel­li’nin cevabı yönetimin cezanın kaldırılması yönünde UE­FA nez­din­de ye­ni bir atak baş­la­ta­ca­ğı yo­rum­la­rı­na yol açtı.

  Yorum Ekle
  Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
  Yorumlar