Fenerbahçe resmen kapatıldı

Ekim 2022’de faaliyete geçen 700 üyeli Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneği, ‘ulusal güvenliği tehdit’ ettiği gerekçesi ile kapatıldı.

11 Temmuz 2024 Perşembe 09:11 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 Perşembe 09:11

Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneği, Yunanistan’da ‘ulusal güvenlik’ sorunu haline geldi.

Fenerbahçeliler adeta ajan muamelesi gördü, dernek kapatıldı. Bu çarpıcı haberi Kutay Karaca kaleme aldı.

İşte o haber;

Yunan kolonileri, Batı uy­garlığının temellerini oluşturan “Atina demokrasi­si” gibi kavramlarla Helenistik kültür ve değerlerini yaymış­lardır. Bu nedenle Yunanlılar kendilerini Avrupa medeniye­tinin ortasına yerleştirirler. Bu medeniyetin yaratıcısı olduk­larını iddia ederler.

Bugün Yunanistan, Türki­ye’nin demokrasi, insan hakla­rı, kadın hakları gibi birçok konu­da sorgulandığı ve bu nedenlerle kapısından içeri sokulmadığı de­mokrasi hovardası Avrupa Birli­ği’nin bir üyesi.

Avrupa demokrasisi ve insan hakları anlayışı yalnızca kendi­lerinden olduğunda tepki koyar. Ama suç Gazze, Bosna, Kıbrıs, Ka­rabağ gibi Avrupa medeniyetinin dışında veya kendi içinde kendi çı­karlarına aykırı yaşanan bir sorun ise üç maymunu oynamaktan geri durmaz.

Size şimdi tam da “demokra­si” kavramına uyacak bir olaydan bahsedeceğim. Hele hele konu hem uluslararası ilişkileri hem de Fenerbahçe’yi ilgilendirince yaz­mamak olmazdı. Gümülcine’deki ilgili mahkemeden tüm izinlerini alıp, Ekim 2022’de faaliyete geçen “Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneği”nin başına ge­lenlerden...

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Türkiye dışında 19 farklı ülkede 36 derneği bulunuyor. Bu dernek­lerden 22’si 9 AB ülkesinde açıl­mış durumda. Batı Trakya Fener­bahçeliler Spor ve Kültür Derneği bunlardan biri.

Dernek resmi makamlardan onayı alır almaz baskılarla karşı karşıya kalıyor. Yönetim Kurulu için yapılacak genel kurulda res­mi olarak görevlendirilecek avukat ancak 1 gün önce atanıyor.

Bu dönemde dernek hakkında üst makamlardan tepkiler gelme­ye başlıyor. Yüksek Mahkeme es­ki Başkanı ve eski Başbakan Vasi­liki Thanu, derneğin isminde yer alan "Batı Trakya" ifadesi­nin sadece Türkiye tarafın­dan kullanıldığını savunarak, derneğin "kamu güvenliğine tehdit oluşturduğunu" öne sürüyor ve Yunan mahkeme­lerini derneği açma kararını gözden geçirmeye çağırıyor. Bunda da başarılı oluyor.

Gümülcine Savcısı Ma­ria Kapetanyanni, geçen yıl mart ayında hazırladığı iddi­anamede "Türk azınlık iması ya­ratabileceği" gerekçesiyle der­neğin adının yasalara aykırı ol­duğunu iddia ediyor ve derneğin kapatılması talebinde bulunuyor. Bu talep, savcının başvurusunu geri çekmesi üzerine dernek lehi­ne sonuçlanıyor.

Tam iş bitti derken derneği ka­patmayı kafasına koymuş Yunanlı yetkililer, ikinci bir dava açıyorlar. Bu dava, 28 Mayıs 2024’te sonuç­lanıyor. Gümülcine’deki Asliye Hukuk Mahkemesi adındaki "Ba­tı Trakya" ifadesinin Türk azın­lık iması oluşturabileceği gerek­çesiyle dernek hakkında kapatma kararı veriyor. Mahkeme, derne­ğin “Yunanistan’ın milli çıkarla­rına aykırı olduğunu” gerekçe ola­rak gösteriyor. İşin ilginç yanı, son davaya “Firilorio Pontus Futbol Takımı” da mahkemeye bir gün kala müdahil oluyor. Mahkeme öyle demokratik ki bu takımın yö­nelttikleri suçları mahkemeye sa­atler kala derneğe gönderiyor.

Futbol üzerinden siyaset bu ol­sa gerek. Karar, Yunanistan ulu­sal mevzuatına aykırı olduğu gi­bi uluslararası hukukça korunan birçok hakkın da ihlali niteliğinde.

Fenerbahçelilik Yunanistan’da kamu tehdidi oldu

Bir taraftar derneği nasıl oluyor da ulusal tehdit görülüyor? Der­nek Başkanı Mümin Hasan ile gö­rüştüm. Derneğin amacı Yunanis­tan’da yaşayan Fenerbahçelileri bir araya getirmek. Bu mahkeme­ye sunulan açılış dosyasında açık­ça ifade edilmiş.

Yunan makamlarını rahatsız eden konunun başında derneğin üye sayısının hızlı artması var. Üye sayısı şimdiden 700’ü geçmiş. Derneğin Gümülcine’de çok güzel bir lokali var. Üyeler Fenerbahçe maçlarını birlikte seyretmek için burada toplanıyorlar. Hasan, mah­kemede kendilerine bu kadar ki­şi neden toplanıyorsunuz sorusu­nun sıkça sorulduğunu söyledi.

Dernek, davayı üst mahkemeye taşımaya karar verdi. Sonuç alın­ması Türkiye tarafından verile­cek desteğe muhtaç diye düşünü­yorum. Sorun yalnızca Fenerbah­çe’nin girişimlerine bırakılamaz. Konu uluslararası birçok anlam içeriyor. Dolayısıyla Dışişleri Ba­kanlığı tarafından da muhatapla­rıyla görüşülmesinde yarar var. Sonuç alınamaz ise konunun Av­rupa İnsan Hakları Mahkemesi­ne taşınması ayrı bir önem taşıyor.

Konu hakkında bir kamuoyu baskısı yaratmak gerekir. Bura­da yalnızca Fenerbahçeliler değil tüm sporseverler destek verme­li. Bu destek, Türkiye ile de sınır­lı kalmamalı. Özellikle Avrupa’da yaşayan Türkler Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gösterdikleri birliği bu konularda da gösterme­liler. Yunanistan’da “Türk” keli­mesi her zaman sorundu. Burada­ki Türk azınlığı “Müslüman” azın­lık olarak tanımlıyorlar. Bu olayla birlikte Batı Trakya ifadesinin de kullanılmasının sorun olduğunu öğrenmiş olduk. İşin ilginç yanı 40 yıla yakındır faaliyet gösteren “Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tah­silliler Derneği”nin resmi varlı­ğının Yunanlı makamlarca sorun olarak görülmemesi.

O zaman korku Fenerbahçe mi? Tabii ki Yunanistan’ın güvenliği­ne değil. Ancak dünyada Fener­bahçelilerin oluşturabileceği ka­muoyundan ben olsam tedirgin olurum.

Kürşat Zorlu, İmamoğlu ile görüştü: CHP’ye bomba transfer
Kürşat Zorlu, İmamoğlu ile görüştü: CHP’ye bomba transfer

Kürşat Zorlu, İmamoğlu ile görüştü: CHP’ye bomba transfer

SON DAKİKA I Mustafa Sarıgül'den yeni video geldi
SON DAKİKA I Mustafa Sarıgül'den yeni video geldi

SON DAKİKA I Mustafa Sarıgül'den yeni video geldi

Galatasaray hazırlık maçı ne zaman?
Galatasaray hazırlık maçı ne zaman?

Galatasaray hazırlık maçı ne zaman?

Sörloth'a dev teklif
Sörloth'a dev teklif

Sörloth'a dev teklif

Trabzon'un eski yıldızı Amedspor'u istemedi
Trabzon'un eski yıldızı Amedspor'u istemedi

Trabzon'un eski yıldızı Amedspor'u istemedi

Lakers'a tanıdık isim
Lakers'a tanıdık isim

Lakers'a tanıdık isim

İşte, Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri
İşte, Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri

İşte, Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri

Mourinho, Acun Ilıcalı'ya karşı
Mourinho, Acun Ilıcalı'ya karşı

Mourinho, Acun Ilıcalı'ya karşı

TFF'nin başkan adaylarından Erdal Alkış: Mehmet Büyükekşi beni tehdit etti
TFF'nin başkan adaylarından Erdal Alkış: Mehmet Büyükekşi beni tehdit etti

TFF'nin başkan adaylarından Erdal Alkış: Mehmet Büyükekşi beni tehdit etti

Merih Demiral'a Bozkurt Selamı için ceza veren UEFA, Enzeo Fernandez için ne yapacak?
Merih Demiral'a Bozkurt Selamı için ceza veren UEFA, Enzeo Fernandez için ne yapacak?

Merih Demiral'a Bozkurt Selamı için ceza veren UEFA, Enzeo Fernandez için ne yapacak?

Futbol Federasyonu başkanına 2 yıl men cezası verildi
Futbol Federasyonu başkanına 2 yıl men cezası verildi

Futbol Federasyonu başkanına 2 yıl men cezası verildi

Fenerbahçe En Nesyri için teklifini 30 milyon Euro'ya yükseltti
Fenerbahçe En Nesyri için teklifini 30 milyon Euro'ya yükseltti

Fenerbahçe En Nesyri için teklifini 30 milyon Euro'ya yükseltti

Zenit'e Wendel için yapılan ilk teklife olumsuz cevap geldi
Zenit'e Wendel için yapılan ilk teklife olumsuz cevap geldi

Zenit'e Wendel için yapılan ilk teklife olumsuz cevap geldi

Desire Doue'nin PSG ya da Bayern'e transferi netleşmeden Guela Doue işi zor
Desire Doue'nin PSG ya da Bayern'e transferi netleşmeden Guela Doue işi zor

Desire Doue'nin PSG ya da Bayern'e transferi netleşmeden Guela Doue işi zor

En Nesyri'yi alamayan Fenerbahçe için ""skandal"" oyuncu Luka Jovic yazıldı
En Nesyri'yi alamayan Fenerbahçe için

En Nesyri'yi alamayan Fenerbahçe için ""skandal"" oyuncu Luka Jovic yazıldı

Barış Alper Yılmaz ile Şeyma Subaşı aşk mı yaşıyor? Büyük iddia
Barış Alper Yılmaz ile Şeyma Subaşı aşk mı yaşıyor? Büyük iddia

Barış Alper Yılmaz ile Şeyma Subaşı aşk mı yaşıyor? Büyük iddia

Guela Doue kardeşi Desire'nin PSG'ye gideceğini açıkladı
 Guela Doue kardeşi Desire'nin PSG'ye gideceğini açıkladı

Guela Doue kardeşi Desire'nin PSG'ye gideceğini açıkladı

Servet Yardımcı ""resmi"" olarak aday! TFF'ye ""çekildim"" diye yazı göndermedi
 Servet Yardımcı

Servet Yardımcı ""resmi"" olarak aday! TFF'ye ""çekildim"" diye yazı göndermedi

Fenerbahçe, Saint-Maximin'i bitirmek için topuyla tüfeğiyle saldırdı
Fenerbahçe, Saint-Maximin'i bitirmek için topuyla tüfeğiyle saldırdı

Fenerbahçe, Saint-Maximin'i bitirmek için topuyla tüfeğiyle saldırdı

Fenerbahçe'nin transfer yapmak için 12.05 milyon Euro'su kaldı
Fenerbahçe'nin transfer yapmak için 12.05 milyon Euro'su kaldı

Fenerbahçe'nin transfer yapmak için 12.05 milyon Euro'su kaldı

Fenerbahçe'de Mario Branco beceremedi, Acun Ilıcalı devreye girdi
Fenerbahçe'de Mario Branco beceremedi, Acun Ilıcalı devreye girdi

Fenerbahçe'de Mario Branco beceremedi, Acun Ilıcalı devreye girdi

Koç Holding girdiği Fenerbahçe ihalesini kaybetti! Fenerbahçe tesislerini kaybedebilir
Koç Holding girdiği Fenerbahçe ihalesini kaybetti! Fenerbahçe tesislerini kaybedebilir

Koç Holding girdiği Fenerbahçe ihalesini kaybetti! Fenerbahçe tesislerini kaybedebilir