Son Dakika

  En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

  Ersun Yanal'dan oyuncularına 'kıyak' sözü!

  Fenerbahçe’nin Çaykur Rize’yi, geriden gelerek son dakikalarda bulduğu golle yıkması teknik direktör Ersun Yanal’ı memnun etti. Büyük coşku yaşanan soyunma odasında tecrübeli hocanın “Şampiyonluğa doğru dev bir adım daha attık” sözleri yankılandı.
  Haber Giriş Tarihi: 09.12.2013 09:15
  Haber Güncellenme Tarihi: 09.12.2013 07:20
  https://www.fotospor.com
  kapak resmi

  Çe­ki­ne­rek git­ti­ği Çay­kur Ri­zes­por dep­las­ma­nın­da 83’ün­cü da­ki­ka­da Pi­er­re We­bo’nun at­tı­ğı gol­le 3 pua­nı ko­pa­ran Fe­ner­bah­çe’de maç son­ra­sı bü­yük coş­ku ya­şan­dı. Fut­bol­cu­lar 1-0’lık ye­nil­gi­den 2-1’lik skor­la ge­len ga­li­bi­ye­ti do­ya­sı­ya kut­lar­ken, ge­ce­nin en ke­yif­li is­mi tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal’dı.

  Tek tek kutladı

  Tec­rü­be­li tek­nik adam, va­kit kay­bet­me­den git­ti­ği so­yun­ma oda­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da alı­nan 3 pua­nın öne­mi­ne de­ği­nir­ken tüm oyun­cu­la­rı­nı tek tek kut­la­dı. 90 da­ki­ka bo­yun­ca, özel­lik­le de mağ­lup du­rum­day­ken gös­te­ri­len di­renç­ten çok mem­nun kal­dı­ğı­nı ifa­de eden Ya­nal, söz­le­ri­ni “Al­dı­ğı­mız bu ga­li­bi­yet­le şam­pi­yon­lu­ğa doğ­ru dev bir adım da­ha at­tık. Yo­lu­mu­za bu inanç­la de­vam ede­lim” de­di. Ho­ca­la­rı­nın bu söz­le­ri üze­ri­ne Sa­rı-La­ci­vert­li fut­bol­cu­la­rın coş­ku­su bir kat da­ha art­tı.

  3’te 3 yap izni kap

  Bu ara­da so­yun­ma oda­sın­da Ya­nal ile fut­bol­cu­lar ara­sın­da tat­lı bir izin pa­zar­lı­ğı da ya­şan­dı. Ba­şa­rı­lı ça­lış­tı­rı­cı, li­gin ilk ya­rı­sın­da ka­lan 3 ma­çı da ka­zan­ma­la­rı ha­lin­de ocak ayın­da ikin­ci ya­rı ha­zır­lık­la­rı­na da­ha geç baş­la­ma, dev­re ara­sı iz­ni­ni uzun tut­ma sö­zü ver­di. Ya­nal’ın bu va­adi­ne fut­bol­cu­la­rın ver­di­ği kar­şılık al­kış ve te­za­hü­rat şek­lin­de ol­du. Bu ara­da kar­şı­laş­ma­da ga­li­bi­ye­ti ge­ti­ren gol­le­rin al­tı­na im­za atan Cris­ti­an Ba­ro­ni ve Pi­er­re We­bo so­yun­ma oda­sın­da il­gi oda­ğıy­dı. Baş­ta Er­sun Ya­nal ol­mak üze­re her­kes iki­li­yi tek tek teb­rik et­ti.

  Yorum Ekle
  Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
  Yorumlar