Son Dakika

  En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

  ''İster Rusya'ya, ister F.Bahçe'ye...''

  Ba­zı yö­ne­ti­ci­ler çok kız­gın! “İs­ter Rus­ya’ya, is­ter Fe­ner­bah­çe’ye git­sin” di­yen­ler var.İkin­ci Baş­kan Ah­met Nur Çe­bi ise farklı düşünüyor. “Sat­mı­yo­ruz. Teklif de yok” diyor.Ko­ca­man is­ti­yor­du ama Fe­ner ar­tık so­ğuk. Manuel Fer­nan­des İs­tan­bul’da kal­ma arzusunda.
  Haber Giriş Tarihi: 27.12.2013 09:04
  Haber Güncellenme Tarihi: 27.12.2013 07:06
  https://www.fotospor.com
  kapak resmi

  Ge­rek ta­raf­tar­lar, ge­rek ta­kım ar­ka­daş­la­rıy­la ya­şa­dı­ğı so­run­lar­la gün­de­me ge­len Ma­nu­el Fer­nan­des, for­mun­da­ki dü­şüş yü­zün­den de yö­ne­ti­ci­le­rin bü­yük bö­lü­mü­nün gö­zün­den düş­tü! Por­te­kiz­li fut­bol­cu için “İs­ter Rus­ya’ya git­sin, is­ter­se Fe­ner­bah­çe’ye” di­yen yö­ne­ti­ci de var, “Kal­sın, sat­ma­ya­lım” di­yen­ler de var. Git­me­si­ni is­te­yen­ler, Fer­nan­des’in söz­leş­me uzat­ma­ya ya­naş­ma­ma­sı­nı ge­rek­çe gös­te­ri­yor ve dev­re ara­sın­da bu fut­bol­cu­dan pa­ra ka­za­nıl­ma­sı­nı sa­vu­nu­yor.

  TARAFTAR FAKTÖRÜ!

  Fe­ner­bah­çe ise Fer­nan­des için es­ki­si ka­dar is­tek­li de­ğil. Geç­ti­ği­miz se­zon Fe­ner­bah­çe’nin ho­ca­sı Ay­kut Ko­ca­man’ın göz­de­si olan Fer­nan­des, o dö­nem­ki yük­sek for­mu ne­de­niy­le de­ğe­ri­ni de art­tır­mış ve trans­fer edi­le­me­miş­ti. Be­şik­taş ta­raf­ta­rı­nın tep­ki­si de bir di­ğer fak­tör­dü. An­cak Er­sun Ya­nal, Fer­nan­des’i hiç gün­de­mi­ne al­ma­dı.

  Git­me­ye hiç ni­ye­ti yok

  Por­te­kiz­li fut­bol­cu ise İs­tan­bul’dan ay­rıl­mak is­te­mi­yor. İs­tan­bul’un renk­li ha­ya­tı­na alı­şan Fer­nan­des, Rus­ya’ya git­me ta­raf­ta­rı de­ğil. Fer­nan­des, son ola­rak Ful­ya’da­ki re­zi­dan­sın­dan gü­rül­tü şi­ka­ye­tiy­le çı­ka­rıl­mış ve Ga­la­ta­sa­ray­lı Sne­ij­der’in Maç­ka’da otur­du­ğu re­zi­dan­sa ta­şın­mış­tı.

  Yorum Ekle
  Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
  Yorumlar