Son Dakika

  En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

  İşte Beşiktaş'ın Lescott için ödeyeceği rakam!

  Be­şik­taş’ta acil böl­ge ola­rak be­lir­le­nen sto­per trans­fe­rin­de ni­ha­yet son nok­ta ko­nu­lu­yor.
  Haber Giriş Tarihi: 18.01.2014 08:54
  Haber Güncellenme Tarihi: 18.01.2014 06:55
  https://www.fotospor.com
  kapak resmi

  Si­yah-Be­yaz­lı­lar’ın lis­te­nin ilk sı­ra­sın­da yer alan Les­cott için so­na yak­laş­tı­ğı öğ­re­nil­di. Fut­bol­cuy­la her ko­nu­da an­la­şan yö­ne­tim, tec­rü­be­li sa­vun­ma­cı­nın ku­lü­bü Manc­hes­ter City’le de an­laş­ma ze­mi­ni oluş­tur­du. City, bu­gün­kü lig ma­çı­nın ar­dın­dan, du­rum de­ğer­len­dir­me­si ya­pa­cak. Bu trans­fer en geç pa­zar­te­si net­lik ka­za­na­cak. Les­cott trans­fe­ri­ni yü­rü­ten dış trans­fer­den so­rum­lu yö­ne­ti­ci­si Er­dal To­ru­no­ğul­la­rı, bu­gün İn­gil­te­re’ye gi­de­cek. Pü­rüz çık­maz­sa Les­cott’la İs­tan­bul’a dö­nül­me­si plan­la­nı­yor.

  2 mil­yon eu­ro öde­ne­cek

  Se­zon so­nun­da söz­leş­me­si bi­te­cek olan Les­cott, İn­gil­te­re Mil­li Ta­kı­mı’yla 2014 Dün­ya Ku­pa­sı’nda yer al­mak için, se­zo­nun ikin­ci bö­lü­mün­de çok maç yap­mak is­ti­yor. Bu ne­den­le Be­şik­taş’ın tek­li­fi­ne evet de­di. Si­yah-Be­yaz­lı­lar’ın, bu trans­fer için City’ye 2 mil­yon eu­ro­ya ya­kın bir trans­fer pa­ra­sı öde­ye­ce­ği öğ­re­nil­di.

  Yorum Ekle
  Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
  Yorumlar