Son Dakika

  En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

  Beşiktaş transferde öyle bir sürpriz yapacak ki...

  Be­şik­taş’ta dış trans­fer­den so­rum­lu yö­ne­ti­ci To­ru­no­ğul­la­rı, kad­ro­ya kat­kı sağ­la­ya­cak en iyi is­mi al­mak için uğ­raş­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Ba­sı­na yan­sı­ma­yan sür­priz bir isim­le her an an­laş­ma sağ­la­ya­bi­li­riz” de­di.
  Haber Giriş Tarihi: 18.01.2014 08:50
  Haber Güncellenme Tarihi: 18.01.2014 06:50
  https://www.fotospor.com
  kapak resmi

  Be­şik­taş’ta göz­ler ta­kı­ma ya­pı­la­cak sto­per tak­vi­ye­si­ne çev­ril­miş du­rum­da. Lis­te­de Manc­hes­ter City’den Les­cott, Ever­ton’dan Hei­tin­ga, Mi­lan’dan Zac­car­do gi­bi isim­ler öne çı­kı­yor. Si­yah-Be­yaz­lı­lar, dev­re ara­sı trans­fer dö­ne­mi bit­me­den te­mas­ta olu­nan isim­ler­den bi­riy­le kad­ro­su­nu tak­vi­ye et­me­yi plan­lı­yor. Si­yah-Be­yaz­lı­lar’ın dış trans­fer­den so­rum­lu yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si Er­dal To­ru­no­ğul­la­rı ise ta­raf­tar­la­ra ses­le­ne­rek en­di­şe et­me­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni ve en iyi is­mi kat­mak için ça­lış­ma­la­rın sür­dü­ğü­nü söy­le­di.

  Ha­ta yap­mak is­te­mi­yo­ruz

  Amaç­la­rı­nın trans­fe­ri en kı­sa sü­re­de bi­tir­mek ol­du­ğu­nu be­lir­ten To­ru­no­ğul­la­rı, “Ha­ta yap­ma­mak için in­ce ele­yip sık do­ku­yo­ruz. Ta­kı­mı­mı­za en üst dü­zey­de kat­kı sağ­la­ya­cak isim­le­ri al­mak için uğ­ra­şı­yo­ruz. An­cak, trans­fer o ka­dar ko­lay bir iş de­ğil. Lis­te­miz­de­ki oyun­cu­lar­la bir so­ru­nu­muz yok” de­di. To­ru­no­ğul­la­rı, trans­fer sü­re­cin­de isim ver­me­nin doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ba­sı­na yan­sı­yan isim­ler dı­şın­da gö­rüş­tük­le­ri­miz de var. Her an sür­priz bir isim­le an­laş­ma sağ­la­ya­bi­li­riz” di­ye­rek he­ye­ca­nı ar­tır­dı.

  Yorum Ekle
  Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
  Yorumlar